תקנון ותנאי השימוש באתר ALDO – ישראל("תקנון")

מבוא והגדרות

 

אתר ALDO- ישראל (להלן: "האתר") משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי ושירותי חברת יורוטקס טקסטיל בע"מ, ח.פ. 511889297, אשר כתובת משרדה הרשומה בהר טוב ב', פארק תעשייה צרעה, ד.נ. האלה 9980300, (להלן: "החברה"), הנמכרים באתר ובסניפיה השונים ברחבי הארץ. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד.

 

כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש/ים") רשאי/ם להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ומדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת ב – מדיניות פרטיות, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 

המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.

 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גלישה ו/או שימוש באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתו ואישורו לאמור בתקנון והתחייבותו לפעול על פיהם. "המוצר/ים" הינם מוצרי ההנעלה לנשים וגברים, תיקים, אביזרים ומוצרי אופנה וכלל המוצרים המופיעים למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי תקנון יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובת המשתמש להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם המשתמש אינו מסכים לתקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.

 

החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים המוצעים למכירה באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תמונות המוצרים לרבות הצבעים אשר מוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הבדל בצבעם. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר ו/או בנראות ו/או בצבע המוצר ו/או באופן בו נראה המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

 

החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 

החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לעדכן מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי דמי המשלוח, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר הקובע בהזמנה שבוצעה על-ידי המשתמש יהא המחיר שפורסם וצוין ביום ביצוע ההזמנה (היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה). למען הסר ספק, באם עודכן מחיר המוצר באתר בטרם הושלמה ההזמנה, החיוב יהא לפי המחיר המעודכן, אשר יופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 

החברה שומרת על זכותה למנוע ממשתמש, על-פי שיקול דעתה, את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמש גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותו של משתמש אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר ו/או הינה מפרה זכות של צד שלישי ו/או כל דין.

 

כותרות ו/או ראשי הפרקים בתקנון זה מוצגים לצרכי נוחות ו/או התמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בשום אופן לפרשנות התקנון.

 

שירותים ושימושים באתר

 

בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצור "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים.

 

בכפוף לאמור להלן, המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ. כמו כן, משתמשי האתר יכולים לדרג באתר את המוצרים המופיעים בו. המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.

 

המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון ,כפי ששונו.

 

החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

 

הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר

 

ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר. בתום ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית אשר הוזנה בזמן ביצוע ההזמנה.

 

ניתן להירשם לאתר באמצעות שדה "החשבון שלי" באתר. כמו כן, ניתן ליצור חשבון באמצעות חשבון פייסבוק קיים. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבונו. על ידי התחברות לאתר באמצעות פייסבוק ו/או כל כניסה באמצעות שירות צד שלישי אחר, המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב שחשבון הפייסבוק ו/או כל חשבון צד שלישי אחר דרכו התחבר הינו שלו ויש לו זכויות מלאות לספק לחברה את המידע בחשבון זה. שימוש באתר ו/או בשירותים הינו כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות של החברה ותנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או הצד השלישי דרכו התחבר המשתמש. לקוח רשום באתר יכול לעקוב אחר מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.

 

לאחר בחירת מוצר/ים (לרבות צבע ו/או מידה) והוספת המוצר/ים ל"סל הקניות" המשתמש יכול לבצע הזמנה בלחיצה על הכפתור ״המשך״ שבעמוד ״סל הקניות שלי״. יש לפעול בהתאם להוראות המצוינות באתר, ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה יימסר למשתמש מספר הזמנה לאישור ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה,באמצעות כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וככל שיש חשבון רשום באתר – גם באמצעות החשבון האישי.

 

במעמד ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש, יבחר המשתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, אשר מתעדכנים מעת לעת. אם בחר המשתמש בתשלום בכרטיס אשראי, באפשרות המשתמש לבחור עד שישה (6) תשלומים. כמו כן, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, ועם קבלת אישור מחברת האשראי תישלח הודעה למשתמש המיידעת אותו אודות אישור ביצוע ההזמנה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו. בהיעדר אישור של העסקה מחברת האשראי, תוצג באתר הודעה עבור המשתמש אשר יתבקש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר. כמו כן, יש אפשרות לשלם באמצעות PayPal, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal. אם החליט המשתמש לבצע הזמנה ולשלם באמצעות חשבון PayPal, תידרש הזנת פרטי חשבון קיים של המשתמש באתר PayPal. גביית התשלום על-ידי החברה בגין ההזמנה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש אינו בתוקף ו/או כי חברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, יצור נציג החברה קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו.

 

על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים, בעת ביצוע ההזמנה על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, לא תתבצע ההזמנה.

 

ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה.

 

בעת ביצוע הזמנה יציין המשתמשב"טופס ההזמנה", לפי בחירתו: (א) יעד למשלוח, בכפוף לתוספת דמי משלוח כפי שמופיעים באתר ("דמי משלוח"), המתעדכנים מעת לעת. לקוח רשום יוכל לבחור בין הכתובת השמורה בחשבונו האישי ככתובת למשלוח לבין כתובת אחרת אשר המשתמש יכול להזין כאמור לעיל; (ב) אחד מסניפי הרשת הקרובים אליו כיעד מבוקש למשלוח ואיסוף עצמאי על-ידו. לצפייה ברשימת הסניפים המלאה והמעודכנת - רשימת סניפים .אספקת מוצר/ים לאחד מסניפי הרשת לא תחייב את המשתמש בתשלום דמי משלוח.

 

נציג החברה יצור קשר עם משתמש אשר ציין את אחד מסניפי הרשת כיעד המבוקש למשלוח ואיסוף המוצר/ים, לצורך תיאום הגעה ואיסוף המוצר/ים על ידי המשתמש, לאחר קבלת המוצר/ים על ידי הסניף הרלוונטי.מסירת המוצר/ים בסניף לידי המשתמש יתאפשרו בכפוף להצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" אשר יישלחו למשתמש בדואר אלקטרוני לאחר ביצוע ההזמנה, וכן תעודה מזהה של המשתמש.

 

משלוח שאינו לסניפי החברה עבור הזמנה שתבוצע באתר מעל לסכום של 249 ₪, תפטור את המשתמש מתשלום דמי המשלוח ויבוצע על-ידי החברה ללא עלות.

 

משלוחים ואספקת מוצר/ים שהוזמנו באמצעות האתר יתבצעו בימים א׳-ה׳ שהינם ימי עבודה (לא כולל ימי חג, ערבי חג, חול- המועד וימי זיכרון) (להלן: "ימי עסקים") בין השעות 08:00-22:00, ובימי שישי וערבי-חג החל מ-8:00 ועד 4 שעות לפני כניסת השבת / חג, באמצעות חברת משלוחים מטעמה של החברה.

 

אספקת מוצר ו/או מוצרים אל היעד המבוקש על-ידי המשתמש ב"טופס ההזמנה" תתבצע בתוך 7-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.זמני המשלוח המפורטים לעיל הינם משוערים ויימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו בסעיף זה ולעיל, התלויים בצד ג', שאינם תלויים ואינם בשליטת החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.

 

החברה אינה אחראית במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות במשתמש, לרבות מילוי "טופס ההזמנה" בציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה נוכח בכתובת שהזין במועד הנקוב ו/או מכיוון שהמשתמש סירב לקבל את ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה.

 

מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באתר 

 

לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר, יישלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים הבאות:

 1. מילוי טופס ביטול עסקה באתר לטופס ביטול עסקה לחצו כאן;
 2. בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected];
 3. במוקד שירות הלקוחות בטלפון 02-564-2000;
 4. בדואר רשום לכתובת פארק תעשיות צרעה, הר טוב ב' ד.נ. האלה 9980300;
 5. בכל אחד מסניפי הרשת.

בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הכל כמפורט להלן:

 1. לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מביניהם;
 2. ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 3. בביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה - תהא רשאית החברה לנכות דמי ביטול בשיעור של יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם;
 4. לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה.
 5. לקוח שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר.
 6. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.
 7. ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות דרך PayPal יתאפשר רק דרך PayPal באמצעות החשבון דרכו בוצעה ההזמנה.
 8. לקוח המעוניין בכך, יוכל לבחור בין השבה כספית כמפורט לעיל, לבין החלפת המוצר למוצר שווה ערך או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן.
 9. למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

 

החלפת מוצר

בנוסף לאמור לעיל, במידה וברצונכם להחליף מוצר/ים אותו/ם אשר רכשתם באתר לדגם אחר/לאותו דגם בצבע אחר/למידה קטנה או גדולה יותר או להחזיר מוצר/ים ולקבל עבורו שובר זיכוי, אנו מאפשרים הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן. 

כדי לעשות זאת, יש להחזיר/להחליף את המוצר/ים בכל חנויות רשת ALDO ישראל (למעט בחנויות עודפים), כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

החלפת מוצר/ים תתאפשר אך ורק בהצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח.

עבור מוצר/ים שהוחזר/ו ניתן לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת ברשת ללא הגבלת זמן. לקבלת השובר, יש להחזיר את המוצר/ים עד 30 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.

סעיף זה חל על מוצרים שנרכשו במחיר מלא בלבד, ולא על מוצרים שנרכשו במחיר הנחה/מבצע. עסקה ביחס למוצרים שנרכשו במחיר הנחה/מבצע ניתן לבטל בתנאים המפורטים לעיל; ולחילופין באפשרותו של לקוח המעוניין בכך, להחליף את המוצר שנרכש בהנחה/מבצע במוצר חלופי שווה ערך או בשובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן.

 

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 

המשתמש מתחייב ומצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי:

 

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או במוצר/ים הינו על אחריות המשתמש בלבד.השימוש באתר ובתכנים ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS),ולא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או השירות באתר, יכולותיו ומגבלותיו, או אי התאמתו לצרכי המשתמש, למעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן על פי דין.

 

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים, איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה של החברה. במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

 

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בהקשר לכך. המשתמש מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכית חזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

ככל שהמשתמש חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר,הנובע מחיוב שגוי של החברה,יזוכה המשתמש בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב המשתמש בסכום התשלום עבורה הזמנה,מצהיר המשתמש כיידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.

 

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן והחברה אינה אחראית לתכנים באתרי צדדיים שלישיים.

 

ידוע למשתמש כי,בשום מקרה,החברה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים ולא יישאו באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, מחשיפה לאתר, מגלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-יד המשתמש, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים,שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על היתכנות אותם הפסדים.

 

המשתמש מתחייב כיהינו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו והמשתמש מסכים לשפות את החברה עובדיה, מנהליה,ו/או מי מטעמה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח,תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימוש המשתמש ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או מהפרת תקנון האתר. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלוונטיים והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. המשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

 

זכויות יוצרים

 

כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המוצרים ו/או הדגמים, תיאורם, רישומם, עיצובם וכל פרט הקשור בהפעלתם, סימני המסחר, זכויות היוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וקוד הפעלתו, התמונות, הטקסטים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של החברה (להלן: "המידע של החברה").

 

המשתמש מתחייב לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של החברה מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי במידע של החברה וכן בנתונים המתפרסמים באתר, בנתונים שלו, בתמונות וברשימות המוצרים ו/או בכל פרט אחר המתפרסם בו, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

חל איסור לעשות שימוש במידע של החברה ו/או בכלל הנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

השם ALDO, ALDO ISRAEL, ALDO IL, ALDO ישראל, אלדו, אלדו ישראל, נעלי אלדו, אלדו נעליים ו/או יורוטקס טקסטיל בע"מ, סימני המסחר של החברה (בין שנרשמו ובין אם לאו) הינם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור לעשות בהם שימוש מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

האייקונים באתר (Icons), סימני הלוגו, סימני המסחר, עיצובם והצגתם, הגרפיקה של כל אלו וכיוצא באלה, התוכן המילולי באתר, עריכתו והצגתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.

 

חל איסור מוחלט להציג תכנים מהאתר, לרבות בתוך מסגרת – iFrame- גלויה או סמויה, באתר אחר.

 

המשתמש רשאי להשתמש בשירותים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד.

 

תוכן ותוכן משתמש

 

סוגי תוכן מסוימים מוצגים באתר. "תוכן" משמעו באופן כולל, כל תוכן המוצג באתר או שניתן לצפות בו דרך האתר, לרבות כל תמונה, מסמך, טקסט או כל שינוי או נגזרת של הנ"ל.

 

המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן משתמש אותו המשתמש יוצר, משתף או מעלה באתר ו/או ברשתות החברתיות הקשורות לחברה (להלן: "תוכן משתמש"). המשתמש מתחייב ומצהיר שתוכן המשתמש עומד בדרישות כל דין, שברשותו הזכויות ההכרחיות להפצת תוכן המשתמש, ושתוכן המשתמש אינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים, הפרטיות או זכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

 

לחברה אין כל חובה לקבל, לבחון, להציג או לאשר כל בקשה להפצת תוכן משתמש. החברה שומרת את הזכות לדחות, למחוק ולהסיר כל תוכן משתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה נותנת חסות לכל תוכן שהוא (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תוכן משמש), ובאופן מפורש מסירה כל אחריות בקשר לתוכן ו/או תוכן משתמש.

 

באפשרות החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבחור לנטר תוכן משתמש כנגד התנהגות בלתי נאותה או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים, בהינתן אולם שהחברה שומרת על זכותה לא לערוך ו/או למנוע ו/או להסיר תוכן מהאתר, אלא כאשר הפרות של התקנון ו/או כל דין מובאות לידיעת החברה במישרין.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים כי לא ישתף או יעלה כל תוכן משתמש או יעשה שימוש מכל סוג שהוא אשר יש בו הפרה של כל דין ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

 

המשתמש נותן בזאת רישיון בלתי מוגבל לחברה להשתמש בתוכן המשתמש, ללא חובת תשלום תמלוגים או כל פיצוי אחר למשתמש.

 

התוכן באתר עשוי להגיע ממקורות שונים. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים שהחברה לא אחראית לדיוק, שימושיות, בטיחות, נאותות, או הפרות של זכויות קניין רוחני של או בקשר עם התוכן (לרבות, תוכן משתמש). על אף שכל משתמש מחויב להסכים לתקנון, ייתכנו משתמשים אשר יפיצו או יעלו תוכן משתמש פוגעני ו/או מגונה, שמשתמשים אחרים ייחשפו אליו באופן בלתי רצוני. המשתמש מסכים לוותר, ומוותר בזאת על כל זכות או תרופה לפי כל דין אשר עומדות לו ו/או כנגד החברה בהקשר זה. גורמים אחרים יכולים להשיג מידע אישי של המשתמש עקב השימוש באתר, לרבות דרך תוכן משתמש. כל אדם אשר קולט תוכן משתמש זה יכול להשתמש במידע הטמון בו ו/או הנובע ממנו למטרות שונות מאלה שהתכוון המשתמש. החברה אינה אחראית לכל שימוש במידע אישי של משתמש כאמור, אשר טמון ו/או נובע מתוכן משתמש. בהפצת כל מידע בצורת תוכן משתמש, המשתמש מודע לכך שהסכים ליטול על עצמו סיכון זה. החברה מסירה מעצמה כל חבות, בלי קשר לאופן הגשת התביעה, בקשר עם כל מעשה או מחדל של כל משתמש שהוא, בין אם מעשה או מחדל זה התרחשו במהלך השימוש באתר ובין אם לאו.

 

התחייבות המשתמש באתר

 

בנוסף לכל האמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יפיץ תוכן משתמש אשר יש בו אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

יפר כל דין.

 

יתחזה לאדם או גוף כלשהו,לרבות נציגה חברה ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו, לרבות במטרה להשיג סיסמא או כל מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים.

 

יעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או יטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

יפר או יגרום להפרה של זכויות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות פרסום, פרטיות, או זכות אחרת של צד ג' כלשהו.

 

יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כזבים, מידע מסולף או שקרי, שיש בהם כדי לפגוע בחברה או כל צד ג'.

 

יעלה לאתר,יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, גנוב, בלתי חוקי, מזויף, הונאתי, פיראטי, בלתי מורשה, או אלים, או שהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, קשור או כתוצאה ממעשה כנ"ל.

 

יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

 

יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר אשר גדול באופן חריג ו/או יטיל נטל בלתי סביר על מערכת ותשתית האתר.

 

יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן המשתמש לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש כל כלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

יפר את זכויותיהם של משתמשים אחרים, לרבות פגיעה בשמם הטוב, התעללות או התחקות אחר משתמש אחר.

 

יציבא ת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

 

ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקיה קוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

יפריע או יקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

 

יעלה, ישדר או יציע כל דבר אשר מכיל את הבאים: (א) חומרים שבעיני החברה הינו פוגעני (לרבות חומר אשר מקדם או מציג באור חיובי – שנאה, אלימות, גזענות, או כל ישות (בהווה או בעבר) אשר מתמקדת או מזוהה עם הנ"ל, או פריטים אשר מזוהים עם ישויות כאמור; (ב) חומר שהינו פוגעני ו/או מזלזל בהקשר לגזע או מוצא, חומר דיבתי, מטריד או מאיים; (ג) פורנוגרפיה או חומר מגונה אחר, וכל חומר אשר מציג קטינים באופן מיני, בין אם מציג קטינים אמיתיים ובין אם לאו, או שהינו פוגעני לקטין; (ד) כל תולעת או סוס טרויאני, או כל רכיב מזיק או מפריע; (ה) כל דבר אשר מעודד התנהגות שהינה עבירה פלילית, תקים זכות תביעה אזרחית, או תפר כל דין, או שהינה פוגענית או בלתי נאותה בכל דרך אחרת.

 

שירות לקוחות

החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק למשתמש את המוצר/ים אשר הוזמנו על-ידו, במועד המבוקש, בהתאם להוראות תקנון זה. בכל מקרה בו סבור המשתמש כי המוצר/ים שסופק/ו לרשותו בהמשך להזמנה שבוצעה על-ידו באתר ו/או השירותים שסופקו לו לוקים בחסר, יוכל המשתמש ליצור קשר עם נציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטל': 02-564-2000, ימים א'-ה', 09:30-16:30. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם החברה בכתב בדוא"ל: [email protected].

 

שונות

החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק ממנו, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו לפי תקנון זה לצד שלישי.

 

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות פרטיות

 

 

חברת יורוטקס טקסטיל בע"מ, ח.פ. 511889297 (להלן: "החברה"), המפעילה ובעלת האתר ALDO-ישראל (להלן: "האתר"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מונחים אשר לא הוגדרו במדיניות פרטיות זו, הינם מוגדרים בתקנון האתר הניתן לעיון ב- (להלן: "התקנון").

 

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד אוספת החברה מידע ואיך משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו.

 

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מותנים בהסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון. הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, ויפורשו בצוותא.

 

 

המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי או חשבון פייפאל (PayPal).

באפשרותך להצטרף למועדן ה-VIP של החברה (להלן: "מועדוןה-VIP"). את ההצטרפות ניתן לבצע בכל סניף של החברה באמצעות מסירת מידע אישי, לרבות פרטי חובה – כתובת דוא"ל, מספר טלפון, ופרטים שאינם חובה – דרכי התקשרות נוספים, כתובת מגורים, יום הולדת ומין. ההצטרפות למועדון כפופה לתקנון מועדון ה-VIP הניתן לעיון ב-[https://www.aldoshoes.co.il/vip-program-policy/].

באפשרותך ליצור חשבון משתמש אישי באתר הדורש הרשמה (להלן: "חשבוןאישי"). ניתן לבצע הרשמה כאמור באמצעות חשבון הפייסבוק שלך ו/או צד שלישי אחר ו/או באמצעות הרשמה באתר. במסגרת ההרשמה באתר תידרש למסור מידע אישי, לרבות פרטי חובה - כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וסיסמא, ופרטים שאינם חובה - מספר זהות, דרכי התקשרות נוספים, יום הולדת ומין . לא ניתן ליצור חשבון אישי ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה.

באפשרותך להירשם לניוזלטר של החברה (להלן: "הניוזלטר"), באמצעות מסירת פרטים אישיים, לרבות פרטי חובה - שם, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים, וכן פרטים שאינם חובה - דרכי התקשרות נוספים, יום הולדת ומין. רישום לניוזלטר יאפשר לך לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה.

באפשרותך לשתף תכנים באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, לרבות תמונות (להלן: "תוכןמשתמש").

בעת הגלישה באתר והשימוש בו נאסף עלייך מידע באופן אוטומטי, כגון המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטים לגבי מאפייני המחשב, הדפדפן ומערכת ההפעלה שמהם בוצעה תקשורת למערכת, השפה בה נעשה שימוש, מידע על השירותים בהם השתמשת ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה, לרבות פעולות שביצעת, מנין הגעת לאתר, עמודים בהם צפית, משך הפעילות שלך באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד, בעיקר - אך לא רק - לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות וכמפורט להלן. דרכי האיסוף של מידע זו כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני ההתקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת באתר.

כל המידע המצוין בסעיף 1 זה יקרא להלן: "המידע".

על פי חוק, לא חלה עליך חובה חוקית למסור לחברה את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. ואולם, הנך מצהיר כי ידוע לך כי החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר ומתן שירותים שונים אם לא תקבל את הסכמתך ו/או את פרטי המידע הנדרשים.

המידע הנאסף (לרבות פרטי הפעולות שתבצע באתר) נשמר במערכות החברה, וייתכן שגם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע ואצל חברות אחרות כמפורט להלן (כגון חברות סטטיסטיקה ופרסום ונותני שיורת של החברה), שעשויים לשמור את המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הינך מאשר בזאת את העברת המידע כאמור במדיניות פרטיות זו.

בנוסף, המידע, פרט לפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, יישמרו במאגר המידע של החברה (כפי שמוגדר להלן).

למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

 

מאגר המידע של החברה

מאגר המידע של החברה רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מאגרהמידע" ו-"חוקהגנתהפרטיות"), והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי אחר.

במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

מבלי שהדבר יהווה משום ייעוץ משפטי, נביא לידיעתך כי (נכון למועד כתיבת מדיניות פרטיות זו) בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, והכל בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר מסרב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע מחויב להודיע על כך לחברה באמצעות בקשה בכתב דואר אלקטרוני שלהלן: [email protected] . בקבלת בקשה כאמור החברה תפעל להסרת המידע של המשתמש ממאגר המידע תוך זמן סביר.

במקרה של מחיקת החשבון האישי ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

אנו משתמשים או עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך -

לצרכי עבודה שוטפת של האתר והשירותים, לרבות טיפול בביצוע ותפעול פעולה שהנך צד לה, וכן הזמנות ומשלוחים.

ניתוח הפרופיל שלך כמשתמש באתר וכמבצע עסקאות באתר, בין היתר על מנת לאפשר לך ליהנות מהשירותים המוצעים באתר בהתאם לבחירותיך והעדפותיך.

בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו.

שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, באמצעות הודעה לאזור האישי שלך באתר או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על מבצעים והטבות וכן כל מידע שיווקי ופרסומי אחר על החברה. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה.

יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.

משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה.

תפעולו התקין ופיתוחו של האתר (ומתן וביצוע השירותים המוצעים בו) או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות, בתקנון באתר או בכל הסכם אחר בינך לבין החברה.

 

קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות

קבצי Cookies הינם קבצי טקסט קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המכשיר שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפותיך בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשירך עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג' שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישתך לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשירך למשך תקופה או עד אשר תמחק אותם.

החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן, אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

 

פרסומים ופרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").

החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

 

דיוור של הצעות שיווקיות

החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.

מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר לצדדים שלישיים בהתאם לאמור להלן:

קיבלנו את הסכמתך לכך. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או במשתמע.

לעזור לנו להפעיל את האתר ו/או לספק לך שירותים, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני, וכן לחברות סליקת אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר.

לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים המוצעים בו.

לצורך חשיפת התחזות ובדיקת אמיתות הפרטים שמסרת.

במקרה שהחברה נדרשת לכך על פי חוק או במקרים בהם החברה מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת לציית להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי. בנוסף במקרה של הפרה או ניסיון להפרת התקנון ו/או נקיטת הליכים משפטיים בינך לבין החברה או גורם שלישי, לרבות לצורך גביית כל חוב שלך לחברה, נהיה רשאים למסור את פרטיך המלאים והמידע האישי כנדרש לצורך הליך כאמור.

העברת מידע לרשויות (לרבות רשויות המס, רשויות הלבנת הון ו/או רשויות למלחמה בטרור) ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין.

יתכן שאנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגראם או פינטרסט (Pinterest) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני Share"" ו-Like"". אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.

לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג או תעביר את הפעילות באתר לפעילות של צד שלישי (להלן- "התאגיד הנוסף") - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד הנוסף אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו והתקנון.

 

מדיניות זו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות החברה או מופעלים על ידה ("קישורים"). הגלישה בקישורים אלו אינה באחריות החברה ומדיניות זו אינה חלה עליהם, ולכן מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של קישורים אלו, לפני הגלישה או השימוש בהם.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות או בכלים של צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר(כגון Google Analytics). הצדדים השלישיים כאמור אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. המידע אשרGoogle Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics להלן:

 

http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlhttp://www.google.com/policies/privacy

 

 

שימוש במידע של קטינים

המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר.

האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר חלה על ההורים בלבד, בהתאם לאמור בתקנון. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון ומדיניות פרטיות זו.

 

נהלי אבטחה וסודיות המידע

החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר (הן בזמן מסירת המידע והן לאחר קבלתו). האתר מאובטח על ידי חברת COMODO, המובילה בתחומה והעומדת באמות מידה ונהלי אבטחה קפדניים ביותר. אמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לפגיעה בפרטיות המשתמשים, אך, עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה לפי כל דין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017.

החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל תקשורת של פרטי כרטיס אשראי באתר או ממנו מאובטחים באמצעות טכנולוגיית EV SSL החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלך. בעת ביצוע הזמנה, הנך מזין את פרטי כרטיס האשראי בתוך מסגרת (iframe) המקושרת ישירות לאתר של נותן שירות צד ג' של החברה אשר אחראי על ביצוע הסליקה עבור החברה. המידע המועבר לנותן שירותים זה נשמר במאגריו הוא. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין החברה, בכל עניין שהוא, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, במידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

אין במדיניות הפרטיות של החברה כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם הרחבת השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה במידת הצורך. כל עוד הינך עושה שימוש באתר, באחריותך לעקוב מעת לעת אחר התקנון ומדיניות הפרטיות המפורסמת בו.

 

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות לכתובת המייל [email protected] או בטלפון 02-564-2000. הודעות כאמור יחשבו כאילו נמסרו ליעדן (א) לאחר יום עסקים אחד מהמועד בו נשלחה ההודעה, או (ב) במועד בו החברה אישרה או הגיבה להודעה האמורה - לפי המוקדם, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה אוטומטית לגבי המשלוח.

 

תאריך עדכון אחרון ספטמבר 2019.

 

x
הירשמו לניוזלטר וקבלו קופון של 10% הנחה על הקנייה הבאה שלכם באתר!
להתעדכן לפני כולם בחדשות האופנה, הטרנדים וההטבות החמות של העונה.
תודה רבה על ההרשמה. בדקות הקרובות תקבלו מייל עם הקופון שלכם. תתדחדשו!